wyciągnąć

coś z czegoś take/pull sth out of sth, (rękę itp.) extend, stretch

Wyciągnij ręce z kieszeni.
Take your hands out of your pockets.
teɪk jɔː hændz aʊt əv jɔː ˈpɒkɪts
Nie mogę wyciągnąć tej drzazgi.
I can't pull the splinter out.
aɪ kɑːnt pʊl ðə ˈsplɪntə aʊt
Wyciągnął ode mnie pięć tysięcy.
He tapped me for five grand., He wheedled five grand out of me.
hɪ tæpt miː fə faɪv grændˌ hɪ ˈwiːdld faɪv grænd aʊt əv miː
Wyciągnę to z niego.
I'll squeeze it out of him.
aɪl skwiːz ɪt aʊt əv hɪm
Ile ten samochód wyciąga?
How fast does it go?, What's the top speed of it?
haʊ fɑːst dʌz ɪt gəʊ?ˌ wɒts ðə tɒp spiːd əv ɪt?
Wyciągnąłeś mnie z tarapatów.
You got me out of trouble/the mess.
juː gɒt miː aʊt əv ˈtrʌbl/ðə mεs
Nie wyciągaj pochopnych wniosków!
Don't jump to conclusions!
dəʊnt dʒʌmp tə kənˈkluːʒənz!