wtrącać się

interfere, meddle, (do rozmowy) butt in

Nie wtrącaj się!
Stay out of this/it!
steɪ aʊt əv ðɪs/ɪt!
Ciągle do wszystkiego się wtrąca.
He is a busybody/meddler.
hɪ ɪz ə ˈbɪzɪˌbɒdɪ/ˈmεdlə
Nie chcę się wtrącać...
I don't mean to interfere...
aɪ dəʊnt miːn təˌɪntəˈfɪə