zdawać się

komuś seem to sb

Zdaje się, że będzie padać.
It looks like rain.
ɪt lʊks laɪk reɪn
Zdajcie się na mnie.
Leave it (up) to me.
liːv ɪt (ʌp) tə miː