opóźnić

delay

Mamy opóźnienie w stosunku do planu.
We are behind schedule.
wiː ɑː bɪˈhaɪnd ˈʃεdjuːl
Przepraszam za to opóźnienie.
I'm sorry for the delay.
aɪm ˈsɒrɪ fə ðə dɪˈleɪ
Pociąg był opóźniony o dwadzieścia minut.
The train was delayed by 20 minutes.
ðə treɪn wɒz dɪˈleɪd baɪ ˈtwεntɪ ˈmɪnɪts
Musiałem opóźnić swój wyjazd.
I had to postpone my departure.
aɪ hæd tə pəʊstˈpəʊn maɪ dɪˈpɑːtʃə