wspomnieć

kogoś/coś remember sb/sth, (napomknąć) o kimś/czymś mention sb/sth

Nawet o tym nie wspomniał.
He didn't even mention it.
hɪ ˈdɪdnt ˈiːvn ˈmεnʃən ɪt
Skoro już pan(i) o tym wspomina...
Now that you mention it...
naʊ ðæt juː ˈmεnʃən ɪt
Nie warto o tym wspominać.
It's not worth a mention., It's not worth mentioning.
ɪts nɒt wɜːθ ə ˈmεnʃənˌ ɪts nɒt wɜːθ ˈmεnʃənɪŋ
To jest wciąż żywe wspomnienie.
It is still fresh in the memory.
ɪt ɪz stɪl frεʃ ɪn ðə ˈmεmərɪ
Jak już wspomniałem...
As I've mentioned before...
əz aɪv ˈmεnʃənd bɪˈfɔː