posłać

kogoś/coś dokądś send sb swh, (pot.) pack sb off swh, (pocztą) post sth

Poślij to przez kogoś.
Send it by hand.
sεnd ɪt baɪ hænd
Kto cię tu przysyła/przysłał?
Who sent you here?
huː sεnt juː hɪə?
posłać kogoś do diabła
tell sb to go to hell
tεl tə gəʊ tə hεl