ostrożny

careful, cautious, wary

Bądź ostrożny!
Be careful!
biː ˈkεəfəl!
Powinieneś być ostrożniejszy.
You should be more careful.
juː ʃʊd biː mɔː ˈkεəfəl
Ostrożność przede wszystkim.
Caution is the watchword.
ˈkɔːʃən ɪz ðə ˈwɒtʃˌwɜːd
Ostrożności nigdy nie za wiele.
It is better to be safe than sorry.
ɪt ɪz ˈbεtə tə biː seɪf ðæn ˈsɒrɪ