zdobyć

gain, attain, achieve

Gdzie mogę zdobyć tę książkę?
Where can I get the book?
wεə kən aɪ gεt ðə bʊk?
Zdobyli nowe umiejętności.
They acquired new skills.
ðeɪ əˈkwaɪəd njuː skɪlz
Zdobył najwyższe szczyty Himalajów.
He climbed the highest peaks in the Himalayas.
hɪ klaɪmd ðə ˈhaɪəst piːks ɪn ðəˌhɪməˈleɪəz
Zdobyli kontrolę nad...
They gained control over...
ðeɪ geɪnd kənˈtrəʊl ˈəʊvə
zdobyć czyjeś serce
win sb's heart
wɪn hɑːt
... zdobywa popularność u/wśród...
... gains (in) popularity with/among...
... geɪnz (ɪn)ˌpɒpjʊˈlærɪtɪ wɪθ/əˈmʌŋ