dowiedzieć się

czegoś, o czymś learn (about) sth, find out about sth, come/get to know of sth

Chciałbym się czegoś dowiedzieć.
I'd like to get some information.
aɪd laɪk tə gεt sʌmˌɪnfəˈmeɪʃən
Nie powinni się o tym nigdy dowiedzieć.
They must never know/find out.
ðeɪ mʌst ˈnεvə nəʊ/faɪnd aʊt
Wkrótce się dowiesz.
You will soon find out/know.
juː wɪl suːn faɪnd aʊt/nəʊ
Dowiaduję się o tym jako ostatni.
I am the last to know.
aɪ əm ðə lɑːst tə nəʊ
Jeśli się o tym dowie...
If he finds out...
ɪf hɪ faɪndz aʊt