kręcić (się)

czymś turn, (kołem) rotate, (dokoła osi) spin sth

Kręci nowy film.
He is shooting a new film.
hɪ ɪz ˈʃuːtɪŋ ə njuː fɪlm
Kręci się mi w głowie.
My head is spinning., I feel dizzy.
maɪ hεd ɪz ˈspɪnɪŋˌ aɪ fiːl ˈdɪzɪ
Wszystko kręci się wokół...
Everything revolves (a)round...
ˈεvrɪˌθɪŋ rɪˈvɒlvz (ə)raʊnd