duch

ghost, (charakter, nastrój) spirit, (dusza, psychika) mind

Wierzysz w duchy?
Do you believe in ghosts?
dʊ juː bɪˈliːv ɪn gəʊsts?
Był nieobecny duchem.
He was completely lost in his thoughts.
hɪ wɒz kəmˈpliːtlɪ lɒst ɪn hɪz θɔːts
Jest wciąż młody duchem.
He's still young at heart.
hiːz stɪl jʌŋ æt hɑːt
Wyzionęła ducha.
She gave up the ghost.
ʃɪ geɪv ʌp ðə gəʊst
Drużyna wykazała ducha walki.
The team showed a fighting spirit.
ðə tiːm ʃəʊd ə faɪtɪŋ ˈspɪrɪt
W zdrowym ciele zdrowy duch.
A sound mind in a sound body.
ə saʊnd maɪnd ɪn ə saʊnd ˈbɒdɪ
Nie trać ducha!
Don't lose heart!
dəʊnt luːz hɑːt!
Mówiłem sobie w duchu...
I was saying to myself...
aɪ wɒz ˈseɪɪŋ tə maɪˈsεlf
Duch Święty
The Holy Spirit/Ghost
ðə ˈhəʊlɪ ˈspɪrɪt/gəʊst
iść z duchem czasu
keep up/move with the times, (AmE) get with the program
kiːp ʌp/muːv wɪθ ðə taɪmzˌ gεt wɪθ ðə ˈprəʊgræm