szybko

fast, quick(ly), (naprędce) hastily

Schudnijcie łatwo i szybko.
Lose weight quickly and easily.
luːz weɪt ˈkwɪklɪ ænd ˈiːzɪlɪ
Chodź szybko!
Come quick!
kʌm kwɪk!
Zrób to szybko.
Do it right now.
dʊ ɪt raɪt naʊ
Przejrzyj to szybko.
Go through it quickly.
gəʊ θruː ɪt ˈkwɪklɪ
To szybko minie.
It will pass/be over in no time.
ɪt wɪl pɑːs/biː ˈəʊvə ɪn nəʊ taɪm