zgubić

lose, misplace

Zgubiliśmy drogę.
We've lost our way.
wiːv lɒst aʊə weɪ
Nie zgubiłeś tego? (to twoje?)
Isn't this yours?
ˈɪznt ðɪs jɔːz?
Jesteśmy zgubieni.
We are lost.
wiː ɑː lɒst