nastrój

mood, humour/(AmE) humor, temper

Jestem w dobrym/złym nastroju.
I'm in a good/bad mood.
aɪm ɪn ə gʊd/bæd muːd
To mu poprawi nastrój.
That will cheer him up., That will raise his spirits.
ðæt wɪl tʃɪə hɪm ʌpˌ ðæt wɪl reɪz hɪz ˈspɪrɪts
To mi popsuło nastrój.
That put me in a bad mood.
ðæt pʊt miː ɪn ə bæd muːd
Nie był w nastroju do zabawy.
He was in no mood to celebrate.
hɪ wɒz ɪn nəʊ muːd tə ˈsεlɪˌbreɪt