mierzyć

measure, (celować) point, aim

Będę ci mierzyć czas.
I will time you.
aɪ wɪl taɪm juː
Zmierz sobie temperaturę.
Take your temperature.
teɪk jɔː ˈtεmprɪtʃə
Mierzy 2 metry.
He is 2 metres tall.
hɪ ɪz tuː ˈmiːtəz tɔːl
Mierzy dość wysoko.
She's aiming high (enough).
ʃiːz ˈeɪmɪŋ haɪ (ɪˈnʌf)
Nie możesz się z nim mierzyć.
You are no match for him.
juː ɑː nəʊ mætʃ fə hɪm
mierzyć wszystko jedną miarą
use the same benchmark
juːz ðə seɪm ˈbεntʃˌmɑːk
mierzyć siły z kimś
pit one's strength against sb
pɪt strεŋθ