rozmowa

conversation, talk, chat

Rozmowa z tobą dodaje mi otuchy.
It's a comfort talking to you.
ɪts ə ˈkʌmfət tɔːkɪŋ tə juː
Nie jestem teraz w nastroju do rozmowy.
I don't feel like talking right now.
aɪ dəʊnt fiːl laɪk tɔːkɪŋ raɪt naʊ
To zupełnie inna rozmowa.
Now you're talking.
naʊ jʊə tɔːkɪŋ
Pierwszy etap rozmów rozpocznie się...
The first round of talks will start...
ðə fɜːst raʊnd əv tɔːks wɪl stɑːt
dla podtrzymania rozmowy
(just) to keep the conversation flowing
(dʒʌst) tə kiːp ðəˌkɒnvəˈseɪʃən fləʊɪŋ
skierować rozmowę na coś
turn the topic to sth
tɜːn ðə ˈtɒpɪk