pomóc, pomagać

komuś w czymś help, aid, assist sb with sth

Może mi pan(i) pomóc?
Can you help me, please?
kən juː hεlp miːˌ pliːz?
Pomóż mi!
Help me., Give me a hand.
hεlp miːˌ gɪv miː ə hænd
Pozwoli pan(i), że pomogę.
Let me help you.
lεt miː hεlp juː
Pomożesz mi to zrobić?
Will you help me do it?
wɪl juː hεlp miː dʊ ɪt?
Bardzo mi pomógł.
He's been a great help.
hiːz bɪn ə greɪt hεlp
To by bardzo pomogło.
That would help a great deal.
ðæt wʊd hεlp ə greɪt diːl
Pomagamy sobie wzajemnie.
We help each other.
wiː hεlp iːtʃ ˈʌðə
To nie pomaga.
It doesn't help.
ɪt ˈdʌznt hεlp
Płacz nic tu nie pomoże.
It's no use crying.
ɪts nəʊ juːs ˈkraɪɪŋ
Rodzice pomagają mi finansowo.
My parents support me financially.
maɪ ˈpεərənts səˈpɔːt miː faɪˈnænʃəlɪ