siła

force, strength, power

To wymaga dużo siły.
It takes a lot of strength.
ɪt teɪks ə lɒt əv strεŋθ
Pracował ze wszystkich sił.
He worked for all he was worth.
hɪ wɜːkt fə ɔːl hɪ wɒz wɜːθ
Oszczędzaj siły.
Save your energy.
seɪv jɔː ˈεnədʒɪ
Uderzył mnie z całej siły.
He hit me with all his might.
hɪ hɪt miː wɪθ ɔːl hɪz maɪt
wspólnymi siłami
by joint efforts, jointly, collaboratively
baɪ dʒɔɪnt ˈεfətsˌ ˈdʒɔɪntlɪˌ kəˈlæbərətɪvlɪ
siła woli
strength of will, willpower
strεŋθ əv wɪlˌ ˈwɪlˌpaʊə
siła wyższa
superior power, force majeure
suːˈpɪərɪə ˈpaʊəˌ fɔːs mæˈʒɜː