kiedy

when, (o której godzinie) (at) what time

Kiedy się spotykamy?
When shall we meet?, When do we meet?
wεn ʃæl wiː miːt?ˌ wεn dʊ wiː miːt?
Jeśli nie teraz, to kiedy?
If not now, when?
ɪf nɒt naʊˌ wεn?
Kiedy to się (s)kończy?
When will it end?, When will it be over?
wεn wɪl ɪt εnd?ˌ wεn wɪl ɪt biː ˈəʊvə?
Na kiedy mam kupić bilety?
For when shall I get the tickets?
fə wεn ʃæl aɪ gεt ðə ˈtɪkɪts?
Nie mam kiedy tam iść.
I have no time to go there.
aɪ hæv nəʊ taɪm tə gəʊ ðεə
Nie było kiedy tego wypróbować.
There was no time to test it.
ðεə wɒz nəʊ taɪm tə tεst ɪt
Przyjdź, kiedy chcesz.
Come whenever you like, Come any time you like.
kʌm wεnˈεvə juː laɪkˌ kʌm ˈεnɪ taɪm juː laɪk
Możesz odejść, kiedy tylko zechcesz.
You can leave anytime you want.
juː kən liːv ˈεnɪˌtaɪm juː wɒnt
Nie znoszę, kiedy muszę...
I hate having to...
aɪ heɪt hævɪŋ tə
Kiedy spoglądam wstecz...
When I look back..., When looking back...
wεn aɪ lʊk bækˌ wεn lʊkɪŋ bæk
zawsze kiedy
whenever, every/each time when
wεnˈεvəˌ ˈεvrɪ/iːtʃ taɪm wεn