informacja

piece of information/news

Zasięgnąłem informacji na jego temat.
I inquired about him.
aɪ ɪnˈkwaɪəd əˈbaʊt hɪm
To są informacje poufne.
That is confidential information.
ðæt ɪzˌkɒnfɪˈdεnʃəlˌɪnfəˈmeɪʃən
Gdzie jest informacja turystyczna?
Where is the tourist (information) office?
wεə ɪz ðə ˈtʊərɪst (ˌɪnfəˈmeɪʃən) ˈɒfɪs?
Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz...
For further information see...
fə ˈfɜːðəˌɪnfəˈmeɪʃən siː
źródło informacji
source of information
sɔːs əvˌɪnfəˈmeɪʃən
informacje z pierwszej ręki
first hand information
fɜːst hændˌɪnfəˈmeɪʃən