wyglądać

jak ktoś/coś look like sb/sth, (jawić się) seem, appear

Wygląda prawie jak moja siostra.
She looks very much like my sister.
ʃɪ lʊks ˈvεrɪ mʌtʃ laɪk maɪ ˈsɪstə
Nie wygląda na swój wiek.
He doesn't look his age.
hɪ ˈdʌznt lʊk hɪz eɪdʒ
Wyglądał dobrze/strasznie.
He looked good/awful.
hɪ lʊkt gʊd/ˈɔːfəl
Jak wyglądam?
How do I look?
haʊ dʊ aɪ lʊk?
Jak ty wyglądasz!
What a sight you are!
wɒt ə saɪt juː ɑː!
To tylko tak wygląda.
It only seems that way.
ɪt ˈəʊnlɪ siːms ðæt weɪ
Tak to tutaj wygląda.
That's the way (it is) here.
ðæts ðə weɪ (ɪt ɪz) hɪə
To nie wygląda zbyt obiecująco/przekonująco.
It doesn't look very promising/convincing.
ɪt ˈdʌznt lʊk ˈvεrɪ ˈprɒmɪsɪŋ/kənˈvɪnsɪŋ
Wygląda strasznie.
What a sight she is/looks.
wɒt ə saɪt ʃɪ ɪz/lʊks
Wygląda na to, że...
It looks like..., It seems that...
ɪt lʊks laɪkˌ ɪt siːms ðæt