możliwy

possible, (wykonalny) practicable, feasible

Niemożliwe!
That can't be (true)!
ðæt kɑːnt biː (truː)!
Czy to możliwe?
Is it possible?
ɪz ɪt ˈpɒsɪbl?
Jeżeli to możliwe.
If possible., (pot.) If poss.
ɪf ˈpɒsɪblˌ ɪf pɒs
Możliwe, że jutro wrócę.
I may be back tomorrow.
aɪ meɪ biː bæk təˈmɒrəʊ
Przyniósł wszystkie możliwe...
He brought all kinds of...
hɪ brɔːt ɔːl kaɪndz əv