tęsknić

za kimś/czymś miss sb/sth

Tęsknię/Tęskniłem za tobą.
I miss/missed you.
aɪ mɪs/mɪst juː
Tęsknimy za ciepłymi letnimi dniami.
We miss those hot summer days.
wiː mɪs ðəʊz hɒt ˈsʌmə deɪz
Tak bardzo za tobą tęsknię.
I miss you so much.
aɪ mɪs juː səʊ mʌtʃ
Umiera z tęsknoty.
She is dying for sth, to do sth.
ʃɪ ɪz ˈdaɪɪŋ