przerażać

scare, terrify, frighten

To mnie przeraża.
It scares me., (pot.) It gives me the creeps.
ɪt skεəz miːˌ ɪt gɪvz miː ðə kriːps
Przerażał ją.
She was scared to death/stiff of him.
ʃɪ wɒz skεəd tə dεθ/stɪf əv hɪm
Nie przerażają mnie żadne trudności.
I'm not deterred by difficulties.
aɪm nɒt dɪˈtɜːd baɪ ˈdɪfɪkltɪz
Przeraziły nas te wiadomości.
We were terrified by the news.
wiː wɜː ˈtεrɪˌfaɪd baɪ ðə njuːz