kłamać

lie

Nie kłam!
Don't lie to me!
dəʊnt laɪ tə miː!
Dlaczego on nas okłamuje?
Why is he lying to us?
waɪ ɪz hɪ ˈlaɪɪŋ tə əs?
Nie znoszę kłamstwa.
I hate (people) lying.
aɪ heɪt (ˈpiːpl) ˈlaɪɪŋ
Liczby nie kłamią.
Numbers don't lie.
ˈnʌmbəz dəʊnt laɪ
Czy ja cię kiedykolwiek okłamałem?
Have I ever lied to you?
hæv aɪ ˈεvə laɪd tə juː?
Kłamie jak z nut.
He's lying through his teeth.
hiːz ˈlaɪɪŋ θruː hɪz tiːθ