wsadzić

coś gdzieś stick, insert, (siłą) shove sth swh

Wsadź to do kieszeni.
Put it in the pocket.
pʊt ɪt ɪn ðə ˈpɒkɪt
Wsadzą go do paki.
They'll put him in jail.
ðeɪl pʊt hɪm ɪn dʒeɪl
Możesz to sobie wsadzić!
Shove it (up your arse)!, Stick it where the sun don't shine.
ʃʌv ɪt (ʌp jɔː ɑːs)!ˌ stɪk ɪt wεə ðə sʌn dəʊnt ʃaɪn
wsadzać nos w coś
poke/stick one's nose into sth
pəʊk/stɪk nəʊz