grzeczny

good, well-behaved

Bądź grzeczny/grzeczna!
Be good!
biː gʊd!
Nie bądź niegrzeczny.
Don't be rude.
dəʊnt biː ruːd
Ich dzieci są grzeczne.
Their children are well behaved.
ðεə ˈtʃɪldrən ɑː wεl bɪˈheɪvd
Znowu jesteś niegrzeczny!
You are being (very) naughty again!
juː ɑː ˈbiːɪŋ (ˈvεrɪ) ˈnɔːtɪ əˈgεn!
Powinieneś być grzeczny!
You should behave yourself!
juː ʃʊd bɪˈheɪv jɔːˈsεlf!
Dzieci były niegrzeczne.
The kids misbehaved.
ðə kɪdzˌmɪsbɪˈheɪvd