wiedzieć

coś, o czymś know sth, about sth, (być świadomym) be aware of sth

Wiesz to na pewno?
Do you know it for sure?
dʊ juː nəʊ ɪt fə ʃʊə?
Nie wiedziałem o tym.
I didn't know about it.
aɪ ˈdɪdnt nəʊ əˈbaʊt ɪt
Wiedziałem!
I knew it!
aɪ njuː ɪt!
Nie wiem, co powiedzieć.
Words fail me.
wɜːdz feɪl miː
Nigdy nic nie wiadomo.
One never knows., You can never tell.
wʌn ˈnεvə nəʊzˌ juː kən ˈnεvə tεl
Wiedziałem o tym już wcześniej.
I knew it in advance.
aɪ njuː ɪt ɪn ədˈvɑːns
Za dużo wie.
He knows too much.
hɪ nəʊz tuː mʌtʃ
Wiesz, czy tylko się domyślasz?
Do you know or is it a guess?
dʊ juː nəʊ ɔː ɪz ɪt ə gεs?
Wszyscy o tym wiedzą.
The whole world knows it.
ðə həʊl wɜːld nəʊz ɪt
Nie wiem od czego zacząć.
I'm rushed off my feet., I don't know if I'm coming or going., I don't have time to turn round.
aɪm ˈrʌʃt ɒf maɪ fiːtˌ aɪ dəʊnt nəʊ ɪf aɪm ˈkʌmɪŋ ɔː ˈgəʊɪŋˌ aɪ dəʊnt hæv taɪm tə tɜːn raʊnd
Nie wiem, co robić. (jestem niezdecydowany)
I don't know which way to turn.
aɪ dəʊnt nəʊ wɪtʃ weɪ tə tɜːn
On figę wie!
He knows sweet Fanny Adams.
hɪ nəʊz swiːt fænɪ ˈædəmz
Czy wie coś pan(i) o...?
Do you know anything about...?
dʊ juː nəʊ ˈεnɪˌθɪŋ əˈbaʊt?
Nie wiadomo, czy...
It is not known if...
ɪt ɪz nɒt nəʊn ɪf
O ile wiem...
As far as I know..., For all I know...
əz fɑː əz aɪ nəʊˌ fə ɔːl aɪ nəʊ
Wiesz co...
I'll tell you what..., You know what...
aɪl tεl juː wɒtˌ juː nəʊ wɒt
Gdybym tylko wiedziała...
If only I knew...
ɪf ˈəʊnlɪ aɪ njuː
Z tego co wiem...
As far as I know...
əz fɑː əz aɪ nəʊ