tydzień

week

Przyjedzie za tydzień.
He will come in a week.
hɪ wɪl kʌm ɪn ə wiːk
Skończę to do końca tygodnia.
I'll finish it by the end of the week.
aɪl ˈfɪnɪʃ ɪt baɪ ðiː εnd əv ðə wiːk
Wyślę to jakoś w tygodniu.
I'll send it some time during the week.
aɪl sεnd ɪt sʌm taɪm ˈdjʊərɪŋ ðə wiːk
Nie byłem tam od tygodni.
I haven't been there for weeks.
aɪ ˈhævnt bɪn ðεə fə wiːks
w przyszłym/zeszłym tygodniu
next/last week
nεkst/lɑːst wiːk
raz/dwa razy w tygodniu
once/twice a week
wʌns/twaɪs ə wiːk