właściwy

right, correct

Nie mogę znaleźć właściwego słowa.
I can't find the right word.
aɪ kɑːnt faɪnd ðə raɪt wɜːd
Podjął właściwą decyzję.
He made the right decision.
hɪ meɪd ðə raɪt dɪˈsɪʒən
To jest właściwy człowiek na właściwym miejscu.
He's the right man for the job.
hiːz ðə raɪt mæn fɔː ðə dʒɒb
A właściwa odpowiedź to...
And the correct answer is...
ænd ðə kəˈrεkt ˈɑːnsə ɪz
być we właściwym miejscu we właściwym czasie
be in the right place at the right time
biː ɪn ðə raɪt pleɪs æt ðə raɪt taɪm