ufać

komuś trust sb, have confidence in sb

Czy można mu zaufać?
Can he be trusted?
kən hɪ biː ˈtrʌstɪd?
Zaufaj mi!
Trust me!
trʌst miː!
W ogóle mi nie ufa.
He doesn't trust me at all.
hɪ ˈdʌznt trʌst miː æt ɔːl
Ufamy sobie nawzajem.
We trust each other.
wiː trʌst iːtʃ ˈʌðə
Przyjaciele, do których ma największe zaufanie...
His most trusted friends...
hɪz məʊst ˈtrʌstɪd frεndz