wysiadać

z czegoś get off sth, (z samochodu) get out of sth, (psuć się) break down

Wysiadamy!
Off we go!
ɒf wiː gəʊ!
Wysiada mi gardło.
I'm losing my voice., My voice is going away.
aɪm ˈluːzɪŋ maɪ vɔɪsˌ maɪ vɔɪs ɪz ˈgəʊɪŋ əˈweɪ
Zaczyna wysiadać psychicznie.
He starts to lose his marbles.
hɪ stɑːts tə luːz hɪz ˈmɑːblz
Komputer mi wysiada.
My computer is dying.
maɪ kəmˈpjuːtə ɪz ˈdaɪɪŋ