zmysł

sense

Nie był całkiem przy zdrowych zmysłach.
He was out of his mind., He wasn't (quite) all there.
hɪ wɒz aʊt əv hɪz maɪndˌ hɪ ˈwɒznt (kwaɪt) ɔːl ðεə
Odchodzę od zmysłów.
I'm at my wits' end.
aɪm æt maɪ wɪts εnd
być przy zdrowych zmysłach
be in full possession of one's senses, be in one's right mind
biː ɪn fʊl pəˈzεʃən əv sεnsɪzˌ biː ɪn raɪt maɪnd
szósty zmysł
sixth sense
sɪksθ sεns
postradać zmysły
lose one's mind
luːz maɪnd