zatrzymać

stop, halt, (zachować) keep

Masz się gdzie zatrzymać?
Do you have a place to stay (in)?
dʊ juː hæv ə pleɪs tə steɪ (ɪn)?
Czasu nie można zatrzymać.
Time can't be stopped.
taɪm kɑːnt biː stɒpt
Winda się zatrzymała.
The elevator came to a stop.
ðiː ˈεlɪˌveɪtə keɪm tə ə stɒp
Pociąg zatrzymał się na stacji.
The train stopped at the station.
ðə treɪn stɒpt æt ðə ˈsteɪʃən
Nie będę państwa dłużej zatrzymywać.
I won't keep you any longer.
aɪ wəʊnt kiːp juː ˈεnɪ lɒŋgə
Zatrzymałem się tam na trzy dni.
I stayed there for three days.
aɪ steɪd ðεə fə θriː deɪz
Niech to sobie zatrzyma!
Let him keep it!, Let him have it!
lεt hɪm kiːp ɪt!ˌ lεt hɪm hæv ɪt!
Policja zatrzymała podejrzanego.
The police apprehended the suspect.
ðə pəˈliːsˌæprɪˈhεndɪd ðə səˈspεkt
Zatrzymałem się u przyjaciół.
I got held up at my friends' place.
aɪ gɒt hεld ʌp æt maɪ frεndz pleɪs