przewrócić, przewracać

turn

Przewróć to na lewą stronę. (koszulę itp.)
Turn it inside out.
tɜːn ɪtˌɪnˈsaɪd aʊt
Przewrócili wszystko do góry nogami.
They turned the place inside out.
ðeɪ tɜːnd ðə pleɪsˌɪnˈsaɪd aʊt
Przewróciło mu się w głowie.
It went to his head., He's become big-headed.
ɪt wεnt tə hɪz hεdˌ hiːz bɪˈkʌm bɪgˈhεdɪd
Musi się w grobie przewracać.
He is/must be turning in his grave.
hɪ ɪz/mʌst biː ˈtɜːnɪŋ ɪn hɪz greɪv