sprawdzić

check, examine, inspect

Już to sprawdziłem.
I have checked that.
aɪ hæv tʃεkt ðæt
Sprawdziłeś wszystko?
Did you check (on) everything?
dɪd juː tʃεk (ɒn) ˈεvrɪˌθɪŋ?
Proszę sprawdzić, czy...
Verify whether..., Check whether...
ˈvεrɪˌfaɪ ˈwεðəˌ tʃεk ˈwεðə
Sprawdziła, czy pokój jest posprzątany.
She inspected the room to see if it's cleaned.
ʃɪ ɪnˈspεktɪd ðə ruːm tə siː ɪf ɪts kliːnd
Sprawdź, czy działa.
Check if it works., See if it works.
tʃεk ɪf ɪt wɜːksˌ siː ɪf ɪt wɜːks