epoka

epoch, time, age

Wyprzedził (swoją) epokę.
He's ahead of his time.
hiːz əˈhεd əv hɪz taɪm
To było epokowe wydarzenie.
It was an epoch-making event., It was a watershed event.
ɪt wɒz ən ˈiːpɒkˈmeɪkɪŋ ɪˈvεntˌ ɪt wɒz ə ˈwɔːtəˌʃεd ɪˈvεnt
człowiek epoki kamiennej/brązu
stone-age/bronze man
stəʊneɪdʒ/brɒnz mæn
epoka lodowcowa
Ice Age
aɪs eɪdʒ
epoka kamienia/brązu/żelaza
Stone/Bronze/Iron Age
stəʊn/brɒnz/ˈaɪən eɪdʒ