właśnie

just, (dokładnie) exactly

Właśnie o tobie rozmawiamy.
We are talking about you right now.
wiː ɑː tɔːkɪŋ əˈbaʊt juː raɪt naʊ
Właśnie wróciłem.
I have (only) just come back.
aɪ hæv (ˈəʊnlɪ) dʒʌst kʌm bæk
Właśnie, że nie!
Quite the opposite!, On the contrary!, The reverse is the case!
kwaɪt ðiː ˈɒpəzɪt!ˌ ɒn ðə ˈkɒntrərɪ!ˌ ðə rɪˈvɜːs ɪz ðə keɪs!
Wyglądałem właśnie przez okno.
I was just looking out of the window.
aɪ wɒz dʒʌst lʊkɪŋ aʊt əv ðə ˈwɪndəʊ
Jesteś w samą porę, właśnie zaczęliśmy.
You are (bang) on time, we've just started.
juː ɑː (bæŋ) ɒn taɪmˌ wiːv dʒʌst stɑːtɪd
Właśnie to powiedział.
He has just said it.
hɪ hæz dʒʌst sεd ɪt
Dlaczego właśnie ja?
Why just me?, Why me of all people?
waɪ dʒʌst miː?ˌ waɪ miː əv ɔːl ˈpiːpl?
A właśnie, że tam pójdę!
I'll go there (just) to spite you!
aɪl gəʊ ðεə (dʒʌst) tə spaɪt juː!
Właśnie mieliśmy wychodzić...
We were (just) about to leave...
wiː wɜː (dʒʌst) əˈbaʊt tə liːv