nazwisko

surname, (family) name, (AmE) last name

Proszę podać swoje imię i nazwisko.
State your first name and surname., Indicate your first name and surname.
steɪt jɔː fɜːst neɪm ænd ˈsɜːˌneɪmˌ ˈɪndɪˌkeɪt jɔː fɜːst neɪm ænd ˈsɜːˌneɪm
To zwykła zbieżność nazwisk.
It's just a coincidence of names.
ɪts dʒʌst ə kəʊˈɪnsɪdəns əv neɪmz
Zarezerwowałem bilety na nazwisko...
I booked tickets under the name of...
aɪ bʊkt ˈtɪkɪts ˈʌndə ðə neɪm əv
Jej panieńskie nazwisko to...
Her maiden name was...
hə ˈmeɪdn neɪm wɒz