kiedyś

once, (dawno) long ago, (w przeszłości) formerly

Zadzwonisz do mnie jeszcze kiedyś?
Will you call me sometime?
wɪl juː kɔːl miː ˈsʌmˌtaɪm?
Widziałeś już kiedyś coś takiego?
Have you ever seen anything like it?
hæv juː ˈεvə siːn ˈεnɪˌθɪŋ laɪk ɪt?
Tu już kiedyś byłem.
I have been to this place before.
aɪ hæv bɪn tə ðɪs pleɪs bɪˈfɔː
Kiedyś ją kochał.
Once he loved her.
wʌns hɪ lʌvd hə
Kiedyś to zrobię.
I'll do it one day.
aɪl dʊ ɪt wʌn deɪ
Wpadnijcie kiedyś.
Drop by/in sometime., Come by sometime.
drɒp baɪ/ɪn ˈsʌmˌtaɪmˌ kʌm baɪ ˈsʌmˌtaɪm
kiedyś w przyszłości
sometime in the future
ˈsʌmˌtaɪm ɪn ðə ˈfjuːtʃə