odwiedziny

u kogoś visit to sb, (krótka wizyta) call on sb, (dłuższe) stay

Zaprosiłem go do siebie w odwiedziny.
I invited him to my place.
aɪ ɪnˈvaɪtɪd hɪm tə maɪ pleɪs
Pojechała w odwiedziny do wuja.
She has gone to see her uncle.
ʃɪ hæz gɒn tə siː hə ˈʌŋkl
Poszli w odwiedziny do...
They went to see/visit...
ðeɪ wεnt tə siː/ˈvɪzɪt