poprawić się

improve, become better, get better

Sytuacja zaczyna się poprawiać.
Things are getting better., (pot.) Things are looking up.
θɪŋz ɑː gεtɪŋ ˈbεtəˌ θɪŋz ɑː lʊkɪŋ ʌp
Stan pacjentki znacznie się poprawił.
The patient's condition has improved greatly.
ðə ˈpeɪʃəntz kənˈdɪʃən hæz ɪmˈpruːvd ˈgreɪtlɪ
Mój angielski znacznie się poprawił.
My English has improved a lot.
maɪ ˈɪŋglɪʃ hæz ɪmˈpruːvd ə lɒt