bóg

God, Lord, Almighty

Wierzy pan(i) w Boga?
Do you believe in God?
dʊ juː bɪˈliːv ɪn gɒd?
Bóg (jeden) wie!
God (only) knows.
gɒd (ˈəʊnlɪ) nəʊz
Dzięki Bogu., Chwała Bogu.
Thank God!, Thank goodness.
θæŋk gɒd!ˌ θæŋk ˈgʊdnɪs
Broń Boże., Nie daj Boże.
God forbid., Heaven forbid!
gɒd fəˈbɪdˌ ˈhεvn fəˈbɪd!
O Boże!
Oh my God!, Good gracious!
əʊ maɪ gɒd!ˌ gʊd ˈgreɪʃəs!
Jak Boga kocham!
Honestly!, I swear!, Cross my heart!
ˈɒnɪstlɪ!ˌ aɪ swεə!ˌ krɒs maɪ hɑːt!
Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie.
Tit for tat.
tɪt fə tæt
Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje.
The early bird catches the worm.
ðiː ˈɜːlɪ bɜːd kætʃɪz ðə wɜːm
Jak Bóg da...
God willing...
gɒd ˈwɪlɪŋ
w Wigilię Bożego Narodzenia
on Christmas Eve
ɒn ˈkrɪsməs iːv
tak mi dopomóż Bóg
so help me God
səʊ hεlp miː gɒd