wahać się

hesitate, (zmieniać się) vary, fluctuate

Chwilkę się wahałem.
I hesitated for a moment.
aɪ ˈhεzɪˌteɪtɪd fɔː ə ˈməʊmənt
Proszę nie wahać się do nas zwrócić.
Don't hesitate to contact us.
dəʊnt ˈhεzɪˌteɪt tə ˈkɒntækt əs
Wciąż się waham.
I am still in two minds.
aɪ əm stɪl ɪn tuː maɪndz
Cena waha się od dwustu do czterystu.
The price ranges from 200 to 400.
ðə praɪs reɪndʒɪz frɒmˌtuːˈhʌndrəd təˌfɔːˈhʌndrəd
Wahałem się.
I hesitated., I was in two minds.
aɪ ˈhεzɪˌteɪtɪdˌ aɪ wɒz ɪn tuː maɪndz