winien

komuś coś owing sth to sb

Jestem ci to winien.
I owe it to you.
aɪ əʊ ɪt tə juː
Jesteś mi winien przeprosiny.
You owe me an apology.
juː əʊ miː ən əˈpɒlədʒɪ
Ile jestem ci/państwu winien?
How much do I owe you?
haʊ mʌtʃ dʊ aɪ əʊ juː?
W sumie jest mi winien 30 euro.
Altogether he owes me 30 euros.
ˌɔːltəˈgεðə hɪ əʊz miː ˈθɜːtɪ ˈjʊərəʊz
Nie jestem mu nic winien.
I owe him nothing.
aɪ əʊ hɪm ˈnʌθɪŋ