gra

game, play

To tylko gra.
It's just a game.
ɪts dʒʌst ə geɪm
Ta gra mi się nie podoba.
I don't like this game.
aɪ dəʊnt laɪk ðɪs geɪm
To nie wchodzi w grę!
No way!, That's out of the question!
nəʊ weɪ!ˌ ðæts aʊt əv ðə ˈkwεstʃən!
Jeszcze nie wypadł z gry.
He is still in the game.
hɪ ɪz stɪl ɪn ðə geɪm
Zgodziliśmy się na ich grę.
We played their game.
wiː pleɪd ðεə geɪm
gra słów
pun, wordplay, play on words
pʌnˌ ˈwɜːdˌpleɪˌ pleɪ ɒn wɜːdz
gra wstępna
foreplay
ˈfɔːˌpleɪ