uczyć

kogoś czegoś teach sb sth, instruct sb in sth, (trenować) train

Uczy go pisać.
She is teaching him to write.
ʃɪ ɪz ˈtiːtʃɪŋ hɪm tə raɪt
Uczyli nas tego w szkole.
We were taught it at school.
wiː wɜː tɔːt ɪt æt skuːl
Uczy psa posłuszeństwa.
He teaches the dog obedience.
hɪ ˈtiːtʃɪz ðə dɒg əˈbiːdɪəns