postarać się

try, make an effort

Postaraj się zrobić to jak najlepiej.
Try to do your best.
traɪ tə dʊ jɔː bεst
Postaraj się przyjść.
Try and come.
traɪ ænd kʌm
Postaram się o jedzenie i picie dla was.
I will supply you with food and drink.
aɪ wɪl səˈplaɪ juː wɪθ fuːd ænd drɪŋk
Niech się pan(i) postara o dobrego prawnika.
Get yourself a good lawyer.
gεt jɔːˈsεlf ə gʊd ˈlɔːjə
Postarał się, żeby im się nie udało.
He made sure that they failed.
hɪ meɪd ʃʊə ðæt ðeɪ feɪld
Postaram się to załatwić, ale musisz być cierpliwy.
I'll try to settle it, but you have to be patient.
aɪl traɪ tə ˈsεtl ɪtˌ bət juː hæv tə biː ˈpeɪʃənt