władza

power, authority

Doszedł do władzy.
He came to power., He rose to power.
hɪ keɪm tə ˈpaʊəˌ hɪ rəʊz tə ˈpaʊə
Partia jest u władzy.
The party is in power.
ðə ˈpɑːtɪ ɪz ɪn ˈpaʊə
Trzeba odsunąć prezydenta od władzy.
The president has to be removed from power.
ðə ˈprεzɪdənt hæz tə biː rɪˈmuːvd frɒm ˈpaʊə
On nie jest w pełni władz umysłowych.
He is not of sound mind., He is not in full possession of his faculties.
hɪ ɪz nɒt əv saʊnd maɪndˌ hɪ ɪz nɒt ɪn fʊl pəˈzεʃən əv hɪz ˈfækltɪz