powoli

slowly, (ostrożnie) easy, (stopniowo) gradually

Szliśmy powoli.
We walked at a leisurely pace.
wiː wɔːkt æt ə ˈlεʒəlɪ peɪs
Uczy się bardzo powoli.
He is a very slow learner.
hɪ ɪz ə ˈvεrɪ sləʊ ˈlɜːnə
Trzeba się powoli zbierać.
It is about time to go.
ɪt ɪz əˈbaʊt taɪm tə gəʊ
Powoli! (ostrożnie)
Wait a second!, Hey, hey, hey!, (pot.) Hold your horses!
weɪt ə ˈsεkənd!ˌ heɪˌ heɪˌ heɪ!ˌ həʊld jɔː hɔːsɪz!
Śpiesz się powoli.
More haste less speed., Make haste slowly.
mɔː heɪst lεs spiːdˌ meɪk heɪst ˈsləʊlɪ
Powoli zaczynam wierzyć, że...
I'm coming to believe that...
aɪm ˈkʌmɪŋ tə bɪˈliːv ðæt
powoli, ale skutecznie
slowly but surely
ˈsləʊlɪ bət ˈʃʊəlɪ